Chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam – Cuộc thi ảnh: “SATSCO – Chill & Feel”