SATSCO là công ty hàng đầu tại Việt Nam với các thương hiệu cho thuê xe, khách sạn du lịch, vui chơi giải trí, SATSCO đã khẳng định được vị thế, uy tín và kiên định theo chiến lược phát triển của mình, cụ thể:
Tăng trưởng doanh thu thường xuyên và hướng đến phân khúc khách hàng mục tiêu.
Phát triển danh mục đầu tư và duy trì hiệu suất hoạt động cao tại các thành phố lớn, các khách sạn và khu vui chơi giải trí.
Hướng đến thu nhập ngày càng tăng của tầng lớp trung – cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của các phân khúc khách hàng mục tiêu để phát triển.
Đa dạng và tăng thu nhập dịch vụ, đồng thời quản lý vốn một cách hiệu quả.
Tăng cường phát triển năng lực đội ngũ dịch vụ, bán hàng, cho thuê, quản lý.
Đẩy mạnh đầu tư để đón đầu xu hướng, tạo dựng vị thể  tại Việt Nam.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

SATSCO là công ty hàng đầu tại Việt Nam với các thương hiệu cho thuê xe, khách sạn du lịch, vui chơi giải trí, SATSCO đã khẳng định được vị thế, uy tín và kiên định theo chiến lược phát triển của mình, cụ thể:
Tăng trưởng doanh thu thường xuyên và hướng đến phân khúc khách hàng mục tiêu.
Phát triển danh mục đầu tư và duy trì hiệu suất hoạt động cao tại các thành phố lớn, các khách sạn và khu vui chơi giải trí.
Hướng đến thu nhập ngày càng tăng của tầng lớp trung – cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của các phân khúc khách hàng mục tiêu để phát triển.
Đa dạng và tăng thu nhập dịch vụ, đồng thời quản lý vốn một cách hiệu quả.
Tăng cường phát triển năng lực đội ngũ dịch vụ, bán hàng, cho thuê, quản lý.
Đẩy mạnh đầu tư để đón đầu xu hướng, tạo dựng vị thể  tại Việt Nam.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI