Recruiment
Jul 5, 2019

Tuyển Dụng Nhân Viên Sửa Chữa Ôtô Tháng 7

- Thiết kế các ấn phẩm của công ty và các nhãn hàng, bao gồm không giới hạn các hạng mục sau đây: Bộ nhận diện thương hiệu, bao bì & tem…
Recruiment
Jul 5, 2019

Tuyển Dụng Nhân Viên Thanh Tra, Giám Sát Tháng 7

- Thiết kế các ấn phẩm của công ty và các nhãn hàng, bao gồm không giới hạn các hạng mục sau đây: Bộ nhận diện thương hiệu, bao bì & tem…