SATSCO KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÙNG UNILAND